Listen

Projects and contracts

  • EDU2017-85909-P - "Dificultades de la adquisición del lenguaje y su relación con el acoso escolar. Factores explicativos y mediadores", 2018-2021. Main researcher: Eva María Aguilar Mediavilla; Daniel Adrover Roig. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Project.
  • PID 181906 - "L'ús d'elements tecnològics en l'assignatura 21330 per afavorir l'aprenentatge centrat en l'alumnat", 2018-2019. Main researcher: Àngels Esteller Cano; Raül López Penadés; Miquel Far Ferrer. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Universitat de les Illes Balears. Project.
  • PID 181939 - "Panel de diagnósticos: una propuesta de gamificación para el aprendizaje de los trastornos del lenguaje", 2018. Main researcher: Lucía Buil-Legaz. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Project.