Listen

Projects and contracts

  • "Les conferències com a eina de treball cooperatiu entre assignatures d'un mateix curs acadèmic", 2013-2014. Main researcher: Lucía Buil Legaz. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Project.