Listen

Projects and contracts

  • FOU 19/10/1992 - "Experimentació d'una base de dades en l'organització de les pràctiques de Magisteri", 1992-1993. Main researcher: Rosa I.Rodríguez Rodríguez. Becas para proyectos de investigación en la docencia universitaria. Universitat de les Illes Balears Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica (UIB). Project.