Listen

Publications in journals

  • Adame Obrador, M. Teresa, "Programa informàtic Guia de l'Educació i Formació a les Illes Balears: recurs tecnològic per a l'orientació", "Butlletí de l'Associació Catalana d'Orientació Escolar i Professional", Volume VII, Issue 14, Pages 34-38, 1995. Paper.
  • Gotzens, C.; González, C., "Estudio y valoración de las fuentes de información utilizadas para la identificación de los superdotados de temprana edad.", "Faísca. Revista de altas capacidades", Volume 2, Pages 9-26, 1995. Paper.
  • González, C.; Gotzens, C, "Características del alumno superdotado. Un paso previo para su identificación en el ámbito instruccional.", "Revista de Psicología de la Educación", Volume 16, Pages 49-69, 1995. Paper.
  • Colom, J., "20 anys després de les I Jornades Feministes", "Illacrua", Issue 30, Pages 38-38, 1995. Paper.