Listen

Thesis and research works

  • M. del Mar Badia Martín, "Estudi de les creences dels professors en relació a la disciplina a l'aula". Universitat Autònoma de Barcelona, Spain, 1999. Degree Dissertation.