Listen

Thesis and research works

  • Montserrat Palma Muñoz, "Els Problemes de comportament a l'aula i la integració escolar de grups marginats : una experiència concreta a la població escolar gitana de Figueres". Universitat Autònoma de Barcelona, Spain, 1987. Degree Dissertation.
  • Luis Gonzalo Larena, "La Disciplina en el aula : análisis de la realidad en las tres poblaciones oscenses de Barbastro, Binefar y Monzón en el ciclo inicial de E.G.B.". Universitat Autònoma de Barcelona, Spain, 1987. Degree Dissertation.