Listen

Other publicacions

  • Adrover-Roig, D.; Aguilar-Mediavilla, E.; Buil-Legaz, L.. , "El que les neurociències aporten a la didàctica de la llengua" [http://www.editoria], Els llenguatges de l'infant: del cos i la parla a l'escriptura. Spain, 2015. Book chapter.
  • Aguilar-Mediavilla, E.; Buil-Legaz, L.; Adrover-Roig, D.. , "El llenguatge oral: desenvolupament", R. Bassa (ed.). Els llenguatges de l'infant: del cos i la parla a l'escriptura. Spain, 2015. Book chapter.
  • Aguilar-Mediavilla, E.; Buil-Legaz, L.; Adrover-Roig, D.. , "Dificultats de parla i realització del perfil fonològic", R. Bassa (ed.). El llenguatge oral i escrit a l'escola: bones pràctiques. Spain, 2015. Book chapter.
  • Pérez-Castelló, J. A.; Aguilar-Mediavilla, E.; Adrover-Roig, D.; Buil-Legaz, L.; López-Penadés, R.. , "Anàlisis de la qualitat de vida de les persones majors a Mallorca". Spain, 2015. Research reports.
  • Daniel Adrover, Eva Aguilar-Mediavilla, Pere Alzina, Fe?lix Angulo, Ramon Bassa, Jaume Binimelis, Rubén Comas, Begoña De la Iglesia, Herminio Domingo, Maria Ferrer, Dolors Forteza, Merce? Morey, Joan Jordi Muntaner, Carme Pinya, Maribel Pomar, Maria Antonia Riera, Eduardo Rigo, Rosa Rossello?, Jesu?s Salinas, Francisca Salva?, Inmaculada Sureda, Gemma Tur, Santos Urbina, Jordi Vallespir, Sebastia? Verger, Josep Vidal. , "La formacio? inicial del professorat d'Educacio? Infantil i Prima?ria a les Illes Balears. Estat de la qu?estio? i propostes per a la millora". Spain, 2015. Research reports.
  • Adame, T.; De la Iglesia, B.; Far, A.; Gotzens, C.; Grasses, G.; Rigo, E.; Rodríguez, R.; Rosselló, M.R.. , "Improving university student competencies through change in practical classes", ICERI2015 Proceedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation. Spain, 2015. Minutes of congress.